Onderhoud en storingen

Onderhoud: wanneer dient dit te gebeuren?

Onderhoud op het juiste moment en op een correcte manier uitvoeren komt ten goed van een langere werkingsduur van uw hogedrukpomp.
Wij adviseren u op de volgende momenten preventief onderhoud te plegen aan uw hogedrukpomp:

Onderhoudscyclus hogedrukpomp
Na de eerste 50 draaiuren               Wisselen van de olie 
Elke 500 draaiuren            Wisselen van de olie 
Elke 1000 draaiuren of eerder bij zwaar gebruik            Controle/vervanging van de kleppen en manchetten 

Onderhoudscyclus drukregelaar
Elke 400 draaiuren          Controle van de afdichtingen en het insmeren van de afdichtingen  
Elke 800 draaiuren          Het binnenwerk controleren op slijtage en zo nodig vervangen met originele onderdelen  

Originele onderdelen voor de hogedrukpompen kunt u hier vinden: Onderdelen hogedrukpompen
Zoekt u onderdelen voor de drukregelaars, kijk dan op de volgende pagina: Onderdelen drukregelaars
Onderhoud en storingen


Storing: wat kan de oorzaak hiervan zijn?

Het is natuurlijk vervelend als u een storing heeft aan uw hogedrukapparatuur, met de onderstaande informatie hopen wij dat u snel weer verder kunt.

Storingen aan een hogedrukpomp en mogelijke oorzaken hiervan:
De hogedrukpomp produceert geen geluid nadat deze is opgestart:
     - De hogedrukpomp kan geen water aanzuigen en draait droog.
     - Er is geen toevoerwater (uw tank is leeg of de kraan staat niet open).
     - De kleppen van de hogedrukpomp zitten vast.
     - De hogedrukleiding is dicht en lucht wat in de hogedrukpomp aanwezig is kan niet ontsnappen.

Pulsatie van leidingwerk:
     - Onvoldoende aanvoer van water (dit kan ook veroorzaakt worden door teveel belemmeringen in de toevoerleiding).
     - De filter voor de aanvoer van de hogedrukpomp is vuil of te klein.
     - Versleten klep(pen).
     - Versleten drukregelaar.

De pomp levert niet het debiet zoals vermeldt staat op het typeplaatje:
     - De watertoevoer is te laag zodat dit debiet niet bereikt kan worden.
     - Het toerental wat wordt aangevoerd is lager dan het gevraagde toerental van de pomp.
     - Versleten klep(pen) in de hogedrukpomp.
     - Lekkage in het systeem.

De pomp levert niet genoeg druk:
     - De doorlaat van de nozzle (spuitkop) is te groot, of versleten.
     - Lekkage in het systeem.
     - Defect in de drukregelaar of verkeerd afgesteld.
     - Versleten klep(pen).

De pomp raakt oververhit:
     - Het toerental is hoger dan vermeld op het typeplaatje.
     - De spanning van de overbrenging (tandriem) is te hoog.
     - De transmissie of koppeling is niet goed uitgelijnd.
     - Het oliepeil is niet op het juiste niveau, of niet van het juiste type.

Originele onderdelen voor de hogedrukpompen kunt u hier vinden: Onderdelen hogedrukpompen
Zoekt u onderdelen voor de drukregelaars, kijk dan op de volgende pagina: Onderdelen drukregelaars